Det finns många rykten om esperanto. Inte bara om språket som sådant, utan även om hur det uppstod och om dess upphovsman. Här följer några grundläggande fakta.

  • Zamenhof föddes i Polen 1859.
  • Den första läroboken utkom 1887.
  • Språket heter egentligen 'La internacia lingvo' (Det internationella språket), men på grund av den helt befogade rädslan för repressalier efter utgivningen av boken, kallade sig Zamenhof för 'Doktoro esperanto' - doktorn som hoppas. Han hoppades att hans skapelse, som han lagt ner ett otroligt arbete på, skulle accepteras och användas. Därför fick språket det lite kortare smeknamnet 'esperanto'.

Det finns en mängd biografier och andra böcker om språket och dess upphovsman. Forskning pågår fortfarande och det kommer ständigt ut nya böcker, både på esperanto och olika nationalspråk.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.