2014-04-24
Skippa menyn - skip menu - preterpasu la menuon

Kurser och läroböcker

Det finns de som lärt sig grunderna i esperanto på en vecka, i ett pyttelitet häfte "Nyckel till esperanto" - men de flesta behöver mer tid och mer material.

Startpaket

Esperantoförbundets startpaket innehåller en bra lärobok, "Jen nia mondo". Den har dialoger mellan Petro och Helena vid kaffebordet, på utflykt, i affären. Varje kapitel har förklaringar, ordlista och övningsexempel. Boken kan användas vid självstudier, på bussen eller som material i en studiecirkel.
Beställ startpaketet här.

Fristående böcker

Det finns två bra läroböcker som riktar sig till en yngre publik:

Esperanto Direkt är gjord för ungdomar i tonåren och beställs från Esperantoförlaget.

EPoGo inriktar sig på gymnasieelever. Kontakta oss för mer information samt beställningar.

Internet-kurs, brevkurs

Den bästa Internet-kursen hittar man på www.lernu.net, och den är gratis. Den finns på många språk, inklusive svenska.

Komplettera med Esperantoförbundets brevkurs och få direktkontakt med kursledaren Roland Lindblom.
Anmäl dig till brevkursen genom att skicka ett brev till Svenska Esperanto-Förbundet, adress och telefon se nedan. Du kan också höra av dig via e-post.

Svenska Esperanto-Förbundet
Vikingagatan 24
SE-113 42 Stockholm

Alternativt, ring 08-34 08 00.

Veckoslutskurser, sommarkurs mm

Esperantogården i Lesjöfors ordnar kurser på olika nivåer från nybörjare till konversation, även barnverksamhet. Lokala föreningar ordnar veckoslutskurser. Håll ett öga på startsidan under rubrikerna "Aktuellt" och "Senaste nytt", eller kontakta Esperantoförbundet för information.

Ordbok i tryckt form och på Internet

Ordboken svenska-esperanto av Ebbe Vilborg finns både som vanlig bok och i elektronisk form. Den vanliga boken "Ordbok svenska-esperanto" kan beställas från Esperantoförlaget. Den elektroniska ordboken är en fullständig och sökbar digitalisering av den tryckta versionen.

Esperanto-Centro i Stockholm

På Esperanto-Centro i Stockholm (Vikingagatan 24; kontakta oss för öppettider) finns fler läroböcker att välja på, t ex "Esperanto på gymnasiet EPoGo" och "Esperanto Direkt", lätt läsning, ordböcker och skönlitteratur.

Senast uppdaterat: 2012-07-01
Våra vänner
Verktyg
Svenska Esperanto-Förbundet, Vikingagatan 24, SE-113 42 Stockholm. Tel: +46-(0)8-34 08 00 E-post