Myten

"Om esperanto accepteras får man inte lära sig nåt annat språk."

Sanningen

Det här är en missuppfattning som verkar basera sig på missuppfattningar av uttrycket "allas andra språk".

Den felaktiga slutsatsen lyssnaren gör är att tolka esperantoentusiastens inställning att man inte behöver lära sig fler språk om man lärt sig esperanto – och alla andra också gjort det – till att man därför inte skulle lära sig fler språk.

Det är ingen som någonsin har påstått något liknande. Det skulle dessutom decimera esperantorörelsen radikalt, eftersom många som håller på med esperanto generellt är intresserade av språk och har lärt sig flera stycken, av rent intresse.