-i infinitiv,
grundform
esti
skribi
att vara
att skriva
-as presens,
nutid
estas
skribas
är
skriver
-is preteritum,
förfluten tid
estis
skribis
var, har/hade varit
skrev, har/hade skrivit
-os futurum,
framtid
estos
skribos
kommer att/ska vara
kommer att/ska skriva
-us konditionalis,
villkorsform
estus
skribus
skulle vara, vore
skulle skriva
-u imperativ,
uppmaningsform
estu silenta!
skribu!
var tyst!
skriv!