Efter prepositioner använder man grundformen utan -n.
pri la knabo - om pojken
en la domoj - i husen
ĉe mi - hos mig
al la urbo - till staden

Men efter prepositioner som anger en plats, ett läge, kan man använda -n för att uttrycka rörelse förflyttning till denna plats, detta läge.
sur la tablo -på bordet
sur la tablon - upp på bordet
en la domo -i huset
en la domon - in i huset

Likaså efter adverb som anger en plats.
hejme - hemma
hejmen - hemåt
urbe - i staden
urben - till staden
kie - var
kien - vart
tie - där
tien - dit