Alla frågor innehåller ett frågeord, t ex kio - vad, kiel - hur, kiam - när. Ja- och nej-frågor får frågeordet ĉu.
Li estas knabo - han är en pojke
Ĉu li estas knabo? - är han en pojke?
La knabo estas juna - pojken är ung
Ĉu la knabo estas juna? - är pojken ung?

I svenska ändras ordföljden, medan man i esperanto i stället inleder med ett frågeord.