Substantiv (tingord) får ändelsen -o
domo - hus
knabo - pojke
muziko - musik
skribo - skrift

Adjektiv (egenskaper) får ändelsen -a
granda - stor
juna - ung
ruĝa - röd
skriba - skriftlig

Verb (handlingar) får ändelsen -i
vidi - att se
kuri - att springa
esti - att vara
skribi - att skriva

Adverb (ord som anger sätt, plats, tid mm) bildas med ändelsen -e
rapide - snabbt (av rapida - snabb)
buŝe - muntligen (av buŝo - mun)
hejme - hemma (av hejmo - ett hem)
skribe - skriftligen (av skribi - att skriva)