La är den bestämda artikeln. Den böjs aldrig.
la hundo - hunden
la domo - huset
la knabo - pojken
la tablo - bordet

Obestämd artikel finns inte.
hundo - hund, en hund
domo - hus, ett hus