Ordföljden i esperanto är förhållandevis fri. Därför behöver man flagga för vad som är objekt.

Ändelsen -n anger direktobjekt. Den placeras sist i det ord som är föremålet för en handling.
La knabo vidas la hundon - pojken ser hunden
La hundo vidas la knabon - hunden ser pojken

-n sätts också efter adjektiv.
La knabo havas belan hundon - pojken har en vacker hund

-n placeras efter pluraländelsen -j.
La hundo ĉasas la junajn knabojn - hunden jagar de unga pojkarna