Pli - mer, plej - mest.
fama - berömd
pli fama - mer berömd
plej fama - mest berömd

Också adverb kompareras med pli och plej.
rapide - snabbt
pli rapide - snabbare
plej rapide - snabbast

Jämförelseordet "än" heter ol:
La tablo estas pli granda ol la seĝo - bordet är större än stolen.