Efter prepositioner använder man grundformen utan -n.
pri la knabo - om pojken
en la domoj - i husen
ĉe mi - hos mig
al la urbo - till staden

Men efter prepositioner som anger en plats, ett läge, kan man använda -n för att uttrycka rörelse förflyttning till denna plats, detta läge.
sur la tablo -på bordet
sur la tablon - upp på bordet
en la domo -i huset
en la domon - in i huset

Likaså efter adverb som anger en plats.
hejme - hemma
hejmen - hemåt
urbe - i staden
urben - till staden
kie - var
kien - vart
tie - där
tien - dit

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Vortoj

Ord (svenska, norska, danska)

Wort (tyska)

Word (engelska)

Giedd (gammal engelska)

Orð (isländska, färöiska)

Verbum (latin)

Mot (franska, katalanska)

Sana (finska)

Woord (nederländska)

Fjalë (albanska)

Slovo (tjeckiska)

λέξη (grekiska)

szó (ungerska)

parola (italienska)

słowo (polska)

palavra (portugisiska)

palabra (spanska)

vorbă (rumänska)

слово (ryska)

Woud (frisiska)

Wurd (västfrisiska)

Facal (gäliska)

Focal (iriska)

Söz (turkiska)

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.