Particip är ord som framställer en handling som en egenskap, ett tillstånd: skrivande, slagen, stängd osv. Esperanto har många fler particip än svenskan och därför måste man ofta översätta dem med flera ord på svenska.

Aktiva Passiva
-ant- pågående -at-
-int- avslutade -it-
-ont- förestående -ot-

(Jämför med -as nutid, -is förfluten tid och -os framtid.)

De aktiva participen uttrycker egenskapen hos den som utför handlingen:
skribanta - skrivande, som håller på att skriva
skribinta - som har skrivit
skribonta - som kommer att skriva
skribanta knabo - en skrivande pojke, en pojke som skriver
skribinta knabo - en pojke som har skrivit

Mi estis skribanta - jag "var skrivande" = höll på att skriva
Ili estos skribantaj - de kommer att hålla på att skriva
Ŝi estis skribonta - hon skulle till att skriva

Med ändelsen -o får vi personen som utför handlingen:
skribanto - en person som skriver
skribinto - en person som har skrivit
skribonto - en person som kommer att skriva

Skribante li estis en la domo - när han skrev var han i huset

De passiva participen uttrycker egenskapen hos det som utsätts för handlingen:
skribata - som håller på att skrivas
skribita - skriven, skrivet, som har skrivits
skribota - som kommer att skrivas
skribata letero - ett brev som skrivs
skribita letero - ett skrivet brev

La letero estas skribata de mi - brevet håller på att skrivas av mig
La letero estis skribata de ŝi - brevet skrevs/höll på att skrivas av henne
La letero estis skribita de li - brevet skrevs/var skrivet av honom

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.