Substantiv (tingord) får ändelsen -o
domo - hus
knabo - pojke
muziko - musik
skribo - skrift

Adjektiv (egenskaper) får ändelsen -a
granda - stor
juna - ung
ruĝa - röd
skriba - skriftlig

Verb (handlingar) får ändelsen -i
vidi - att se
kuri - att springa
esti - att vara
skribi - att skriva

Adverb (ord som anger sätt, plats, tid mm) bildas med ändelsen -e
rapide - snabbt (av rapida - snabb)
buŝe - muntligen (av buŝo - mun)
hejme - hemma (av hejmo - ett hem)
skribe - skriftligen (av skribi - att skriva)

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.