Ordföljden i esperanto är förhållandevis fri. Därför behöver man flagga för vad som är objekt.

Ändelsen -n anger direktobjekt. Den placeras sist i det ord som är föremålet för en handling.
La knabo vidas la hundon - pojken ser hunden
La hundo vidas la knabon - hunden ser pojken

-n sätts också efter adjektiv.
La knabo havas belan hundon - pojken har en vacker hund

-n placeras efter pluraländelsen -j.
La hundo ĉasas la junajn knabojn - hunden jagar de unga pojkarna

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.