2014-04-21
Skippa menyn - skip menu - preterpasu la menuon

Ett språk för att knyta ihop hela världen.

Esperantos gröna flagga, hängande utanför Esperanto-Centro i StockholmEsperanto är ett språk för internationell kommunikation. Det är betydligt lättare att lära sig än nationella språk (som t.ex. engelska, ryska och kinesiska) och lämpar sig väl att lära sig som andraspråk.

Med esperanto kan du få kontakter över hela världen och få helt nya perspektiv på tillvaron, när du umgås på lika villkor med människor från andra kulturer. Det är det som gör esperanto så speciellt.

Läs mer

Ett helt språk för 360 kronor. Och medlemskap i ett år.

Startpaketet innehåller allt du behöver för att kunna föra samtal med människor från främmande kulturer - eller för den delen bekanta - och läsa en vittfamnande samling litteratur, i översättning såväl som i original.

Beställ startpaketet

Kurser - lokalt, på kursgård och på nätet

Våra vänner
Verktyg
Svenska Esperanto-Förbundet, Vikingagatan 24, SE-113 42 Stockholm. Tel: +46-(0)8-34 08 00 E-post