Böcker, e-böcker och tidskrifter

Esperantos litteratur ges ut i alla världens hörn, ofta på mycket små förlag. Noveller, poesi och korta romaner överväger. Översättningar av klassiker från olika språkområden spelar en viktig roll vid sidan av originallitteraturen. Idag finns 40 000 böcker och ett hundratal tidskrifter, och det ges ut 200 boktitlar per år.

Några författare

Några av dagens lättlästa författare har anknytning till Sverige. Sten Johansson skriver korta berättelser eller noveller och översätter klassisk svensk litteratur till esperanto, och Leif Nordenstorm skriver ungdomslitteratur. Båda har gjort översättningar av Astrid Lindgren till esperanto.

I esperantos litteraturhistoria finns t ex författarna Julio Baghy och Kálmán Kaloscay från Ungern, som utvecklade esperantos poesi och novellkonst i mellankrigstiden, och den blinde författaren Vasilij Eroŝenkos berättelser från resor i Japan och Sibirien under samma period. William Auld, skotsk författare, är känd för sitt diktverk "La infana raso" (Barn-rasen), och har medverkat i en översättning av den svenska "Aniara" till esperanto.

På fackområden kan nämnas Ivo Lapenna med verk i juridik, retorik och esperantos historia, och Humphrey Tonkin med debatter och språkvetenskap. I esperantos tidiga år verkade Ludoviko Lazaro Zamenhof som brevskrivare och debattör.

Utgivningen på esperanto omfattar ca 200 boktitlar per år, och dessutom ges mer än hundra tidskrifter ut.

Förmedling av tidskrifter och tjänster hos UEA

Världsförbundet har nationella förmedlare, sk perantoj, i flera länder. I Sverige är Leif Holmlund i Skellefteå peranto. Se under kontakt för mer info.

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.